Användarvillkor Global Yoga Online

1. Tillämplighet
Nedanstående villkor (Villkoren) gäller för den som ingår avtal (Kunden) med näringsidkaren Global Yoga Norden AB (Global Yoga) för användning av tjänsten (Tjänsten).

2. Näringsidkarens namn och adress m.m.
Global Yoga Norden AB, org nr: 559249-6946, postadress: Strannebacksv 54, 439 92 Onsala, hemsida: www.globalyoga.se, e-postadress: info@globalyoga.se. Global Yoga Norden AB är ett aktiebolag som driver näringsverksamhet inom Sport- & Fritidsutbildning. Global Yoga Norden AB är säljande företag och äger varumärket Global Yoga.


3. Tjänsten
Villkor vid köp av kurs eller klass från Global Yoga Online. 

Global Yoga Online är en tjänst som säljer webbaserade kurser och klasser som distribueras elektroniskt.


4. Betalning
Vi använder oss tjänst från extern part, Stripe, för hantering av kortbetalningar. All känslig information, såsom kortuppgifter, behandlas enbart av Stripe via en säker betal- och SSL-server. Vi hanterar och lagrar således inga kortuppgifter. Vi accepterar bland annat Visa, Mastercard och AMEX. För Stripes betaltjänster gäller Stripes allmänna villkor och sekretess-policy, vilken ni finner under respektive länk.


5. Ångerrätt
Då du köper tillgång till en tjänst gäller inte distanshandelslagen. Då betalningen gått igenom och du fått tillgång till materialet anses ångerrätten förbrukad.


6. Tekniska förutsättningar
Tjänsten kräver tillgång till internet samt en modern/uppdaterad webbläsare.


7. Ansvar
Vid köp av en kurs eller klass gäller tillgången till materialet endast för den personen som har köpt det. Du får inte på något sätt sprida vidare innehållet till andra eller dela lösenord till ditt konto.

8. Upphovsrättsligt skydd
Allt material ägs av Global Yoga Norden AB om inget annat uttryckligen anges. Det är Global Yoga som innehar upphovsrätten till allt material som är tillgängligt på hemsidor, manualer, onlinekurser och klasser samt struktur, upplägg och format på kurserna. Materialet får inte användas för att skapa egna utbildningar eller kurser, om du inte fått skriftlig tillåtelse från Global Yoga. Onlinekurserna är till för personligt bruk och är ej en utbildning som ger Kunden kunskap nog att själv undervisa inom respektive område.
Global Yoga har rätt att direkt upprätthålla relevanta föreskrifter gentemot Kund och beivra upphovsrättsintrång.
Global Yoga’s logotyp och alla andra produkter som Global Yoga erbjuder är varumärken som ägs av Global Yoga Norden AB. Kund har inte rätt att använda dessa varumärken kommersiellt utan Global Yogas samtycke.

9. Global Yoga Online
Material köpt via Global Yoga Online finns tillgängligt dygnet runt, sju dagar i veckan. Global Yoga Online ger dock inga garantier för att tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Om brister eller avbrott i tjänsten uppstår skall Global Yoga Online ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga. Global Yoga Online har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga tjänsten för till exempel uppgraderingar och service.


10. Personuppgifter (PUL)
Uppgifter om Kunden behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Om Kunden önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Global Yoga kommer detta meddelas av Global Yoga. Kunden kan begära rättelse av felaktiga uppgifter.


11. Reklamation
Vid klagomål avseende tjänsten rekommenderas Kunden att vända sig direkt till Global Yoga genom att maila info@globalyoga.se. Om Kunden inte anser sig ha fått tillräcklig respons från Global Yoga hänvisas Kunden till Allmänna Reklamationsnämnden, BOX 174 101 23 Stockholm. Kunden kan även få sitt ärende prövat i allmän domstol.